Goed initiatief van Veilig Verkeer Nederland (VVN) om de gemeente veiliger te maken

 

VVN is na de zomervakantie in gesprek gegaan met de Verkeersouders voor een plan om de gemeente veiliger te maken. Via de Verkeersouders Henco Hakkers (CDA) en Angelique Bootsman (VD80) is dit plan uitgestippeld bij de basisscholen in de gemeente. Uiteindelijk is er een brede samenwerking ontstaan vanuit de VVN met de Verkeersouders, de basisscholen en de gemeente Edam-Volendam. Ga naar www.vvn.nl/participatiepunt om meteen te helpen om de gemeente veiliger te maken. 

Hoe verkeersveilig is jouw buurt?

Veilig Verkeer Nederland heeft samen met de scholen en de gemeente Edam-Volendam een oproep gedaan om verkeersonveilige situaties in onze gemeente te melden bij het Participatiepunt van VVN. Wat ons betreft een goed initiatief! Alle meldingen die voor 1 oktober 2016 binnen komen zullen opgenomen worden in het actieplan.

Wat is het doel van het Participatiepunt?

Het doel van het Participatiepunt is om enerzijds bewoners te helpen met het oplossen van verkeersonveilige situaties in hun buurt en anderzijds om gemeenten te helpen met het opstellen van beleid. Het is de eerste plek in Nederland waar objectieve verkeersonveiligheid (geregistreerde ongevallen) en subjectieve verkeersonveiligheid (daar waar bewoners verkeersonveiligheid voelen) samen komen.

Hoe werkt het?

Op het nieuwe meldpunt kan iedereen in drie simpele stappen zijn of haar melding doen en krijgt de melder inzicht in wat hij\zij zelf kan doen om de verkeersonveiligheid in de buurt te verbeteren. Nadat de melding is gemaakt, kan er een gratis startpakket worden aangevraagd waar informatie staat over hoe je als buurtbewoner samen met de verkeersouderwerkgroepen op de scholen in Edam-Volendam, en met de gemeente, in actie kunt komen. Dit kan bijvoorbeeld door een buurtactie te organiseren of je aan te melden als Verkeersouder.

Om een structurele gedragsverandering voor elkaar te krijgen is een enkele buurtactie niet voldoende. Soms zijn buurtacties sowieso niet voldoende en zijn fysieke maatregelen of handhaving nodig. Hiervoor is draagvlak in de buurt en goede communicatie met alle betrokkenen belangrijk. VVN helpt bewoners en Verkeersouders hiermee.

Ga naar www.vvn.nl/participatiepunt