Verandering opzet begroting

Verandering opzet begroting

De ‘nieuwe’ gefuseerde gemeente brengt veranderingen met zich mee, zowel voor de bewoners als voor de raadsleden. Daar waar het eerst normaal was dat de gemeenteraad elk jaar rond november de begroting besprak met alle prioriteiten en cijfers, verandert dit dit jaar. Het verschil zit hem in dat middels inspraakavonden de burger de mogelijkheid wordt geboden haar wensen en ideeën kenbaar te (en al reeds heeft mogen) maken. Deze input zal onder andere gebruikt worden om tot een wensenlijstje te komen voor de komende tijd.

Oppositie geeft boodschap mee

Alle politieke partijen mogen ook een bijdrage leveren aan de voorkant van het tot stand komen van de begroting. Dat hebben we dan ook gedaan. Op dit moment bestaat er een coalitieakkoord welke nog moet worden uitgewerkt in een collegeprogramma en in juni (zes maanden (!) na de verkiezingen) wordt verwacht. Dit akkoord wordt vertaald in de begroting. Wat verandert er dan? Voor de burger op zich weinig, ervan uitgaande dat de gemeentelijke bijdrage niet zal stijgen de komende jaren (op de inflatie van 1.5% na). Voor de gemeenteraad verandert er iets meer. De manier waarop de begroting tot stand komt biedt mogelijk meer kansen, omdat wij als raadsleden vaker aan zet zijn om ergens iets van te vinden én eigen standpunten naar voren mogen brengen. Wij zijn razend benieuwd hoe dit uiteindelijk allemaal uit gaat pakken.

Wat doen wij?

De huidige coalitie kan altijd nog, als zij het even niet meer weet, ons uitgebreide verkiezingsprogramma erop nalezen welke we vorig jaar hebben verspreid. Hierin staat zo’n beetje alles wat wij belangrijk vinden voor onze burgers, zowel voor de korte- als voor de lange termijn. Afkomstig uit ons verkiezingsprogramma hebben we enkele korte termijn speerpunten extra belicht in de veronderstelling dat deze zaken vanwege de actualiteit, de tijd nú is aangebroken het op te pakken zodat deze meegenomen kunnen worden in de begroting. Vorige week dinsdag mochten alle partijen de belangrijkste items naar voren brengen tijdens een inspraakavond welke was bedoeld voor de gemeenteraad. Binnenkort gaan we met z’n allen de diepte in en houden we over een compilatie van de ingebrachte onderwerpen een kaderstellend debat. Dat kan nog best een interessante discussie worden en daarom voor u wellicht interessant!

Onze speerpunten

*Verbeteren van veiligheid zebrapaden: nieuwste led-verlichting
*Verbeteren van fietsroute brug Bootslot
*Parkeerverwijssyteem: verbetering van duidelijke matrixborden in meerdere talen in toeristische centra
*Parkeerterrein bij entree Volendam
*Op weg naar een zo energieneutraal mogelijke gemeente met initiatieven van inwoners
*Realiseren van extra kunstgrasvelden RKAV
*Uitrollen plan t.b.v. ondergrondse afvalcontainers in hele gemeente
*Plan uitwerken senioren koopwoningen met zorg

Dit is een rijtje ideeën welke naar voren zijn gebracht namens onze partij tijdens de hierboven genoemde inspraakavond. Enkele onderwerpen hebben raakvlakken met de andere partijen, hetgeen natuurlijk een belangrijke voorwaarde is voor een breed draagvlak.