Realisaties


Volendam|80 heeft in de afgelopen 9.5 jaren onafgebroken deel uitgemaakt van verschillende coalities. Mede dankzij een goede samenwerking met andere partijen is er in deze 9.5 jaar veel gerealiseerd. Bij meerdere projecten nam Volendam│80 niet alleen het initiatief, maar zorgde daarbij ook voor de verdere uitwerking van de plannen. Dat begon bij de Broeckgouw met het beslissende pleidooi van onze wethouder bij de Raad van State, waardoor bebouwing mogelijk werd, tot en met het in fasen uitvoeren van de bouwplannen.

In combinatie met de aanleg van de Gouwwijk werden ook sportfaciliteiten gerealiseerd, voor zowel de handbalvereniging als voor het onderwijs. Vervolgens werden de plannen gemaakt voor bescherming van het dorpsgezicht, de bestemmingsplannen en werden nieuwe mogelijkheden geschapen voor onze industrie en het midden- en kleinbedrijf. Na jarenlange aarzeling werd ook een eerste aanzet gegeven tot de oplossing van de dijkproblematiek en het bevorderen van het toerisme.

Gerealiseerd

Belastingdruk is niet toegenomen Woningen in Broeckgouw volgens wensen toekomstige bewoners
Verkoop én invulling HHNK panden Edam Verwerving Tase-terrein met mogelijke herontwikkeling
Nieuwbouw Seinpaal/renovatie Waterdam opgestart Nieuwbouw turnhal/herontwikkeling Maria Goretti opgestart
Oplevering nieuwe Blokwhere Renovatie Haven Volendam
Renovatie Buitenhaven Edam Afstoten van diverse kostbare gebouwen
Plaatsing diverse ondergrondse afvalcontainers Nieuwe kantine voor buitendienst gemeentewerken
Aanpakken dijkproblematiek Monumentenbeleid voor het centrum van Volendam
Opstellen en uitwerken Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan Nieuwbouw seniorenappartementen Julianaweg/Kielstraat
Instellen parkeerfonds voor Oude Kom Nieuwbouw Nicolaashof
Buitenspeelbeleid vastgesteld Oplevering meerdere fases Broeckgouw
Gelijktrekken voorzieningen/regels begraafplaatsen Uitwerken en invoeren van de WMO
Aanleg extra kwakkensteiger haven Volendam Nieuwbouw Blokwhere
Herinrichting parkeerterrein RKAV Subsidies voor duurzame energie
Kerntakendiscussie gehouden en uitgewerkt fusie SWE en CBW
Facilitering nieuwe hoekgebouwen FC Volendam Ontwikkeling dorpshartvisie
Facilitering verplaatsing L.O.V.E. naar stadion FC Volendam Realisatie museumfunctie in afslag haven Volendam
Diverse bestemmingsplannen: Nicolaashof/Gouwzee, Julianaweg/Kielstraat, Industrieterrein Oosthuizerweg, oude kom Volendam, Kruispunt Bouw sportcomplex Edam: nieuwe atletiekbaan met alle voorzieningen, kunstgrasveld EVC, nieuw beachvolleybalveld MOVE
Uitbreiden mogelijkheden zelfbouw (GPO-woningen) in Broeckgouw Beleid alcoholontmoediging en drugsbestrijding
Renovatie zwembad De Waterdam Beschikbaarstelling geld renovatie Edams museum
Verstrekken van diverse (renteloze) leningen aan sportvereningen om zo hun wensen te realiseren. Bijvoorbeeld: Tennisvereniging Dijkzicht, Tafeltennisvereniging Victory ’55, RKAV Een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan, Wegenbeheersplan en Onderhoudsplan bruggen
Visie voor centrum Edam en centrum Volendam Cultuurnota
Investeringen in de CAI, zodat de snelheid van het kabelnet voorlopig is gegarandeerd Economische agenda 2020 + economisch programma 2015
Volendam|80 draait inmiddels 35 jaar mee in de lokale politiek. We zijn best trots dat ‘onze’ bestuurders (uiteraard samen met bestuurders van andere partijen) en onze eigen inwoners, in de afgelopen decennia een gemeente hebben ‘gebouwd’ die behoort tot ‘de beste gemeenten van Nederland’ en al 2 keer is uitgeroepen tot Topsport gemeente van het jaar.
Daarnaast heeft Volendam|80 de afgelopen maanden intensief gewerkt aan het verkrijgen van informatie uit Volendam, Edam en Zeevang. Huis-aan-huis zijn onze flyers door vrijwilligers rondgebracht met het verzoek om ons informatie te sturen over wat u belangrijk vindt voor de komende 6 jaar. Honderden, soms hartverwarmende, reacties bereikten ons. Veel positieve reacties over dat we het goed doen, diverse aangedragen onderwerpen, maar ook kritische kanttekeningen bij het huidige beleid.